Marko Samardžija

Ime i prezime: Marko Samardžija

Datum, mjesto i država rođenja: 19.03.1974., Karlovac, R Hrvatska

Završena škola: Osnovnu i srednju školu završio u Karlovcu

1993. upisao fakultet za fizičku kulturu,

2000. godine diplomirao i steka o zvanje profesor TZK i visoki košarkaški trener