FAQ

Uplata članarine Udruzi ?

 

Doživotno važeća upisnina iznosi 30,00 kn

Redovita mjesečna članarina iznosi 150,00 kn

 

Uplatu upisnine i članarine možete izvršiti na PBZ IBAN: HR5123400091110494984

OPIS PLAĆANJA prvi put sa UPISNINOM:

IME i PREZIME, MJESEC (tekući), GODINA, GRAD,  1. (uplata upisnine, samo prvi put) -

Primjer: Sasa Lugar, 09/2017, Karlovac, 1.

IZNOS: 180,00 kn

 

OPIS PLAĆANJA mjesečne članarine

IME i PREZIME, MJESEC (tekući), GODINA, GRAD,

Primjer: Sasa Lugar, 09/2017, Karlovac,

IZNOS: 150,00 kn

 

POZIV NA BROJ

00 - GODINA - MJESEC (tekući)

Primjer

00 2017-09

Pauziranje članstva ?

Mjesečne članarine River Dance Karlovac vrijede mjesec dana od dana uplate i nemaju ograničenja vezanih na aktivnosti.

Prvi probni sat je besplatan, najava nije potrebna.

PAUZA: Ako ste spriječeni doći, članarinu možete pauzirati na najmanje tjedan dana, jedanput mjesečno.

Pauziranje članarine javite e-mailom na PRIJE nego što želite da vam članarinu stavimo na pauzu.

 

Primjer e-maila:

TO / PRIMA: info@riverdancekarlovac.com

SUBJECT / NASLOV / TEMA: PAUZA - član xxx (VAŠ ID)

TEXT / TEKST / PORUKA: Molim pauziranje članstva za period xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx (DATUM OD - DO)

Koja su prava a koje obveze člana Udruge?

Prava i obveze redovitih članova su:

  • bavljenje aktivnostima Udruge,

  • plaćanje mjesečne članarine,

  • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

  • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

  • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Kako prestaje članstvo u Udruzi?

Trajno članstvo u Udruzi prestaje dobrovoljnim istupom ili isključenjem.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi jednoglasno Upravni odbor pri čemu Predsjednik ima pravo veta.

Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

 

Članstvo u Udruzi također prelazi u status NEAKTIVAN u slucaju prestanka sa aktivnostima te neplaćanjem članarine.

Uplatom članarine Vaš status prelazi u AKTIVAN.

Izgubljena članska iskaznica

U slučaju gubitka članske iskaznice (NFC kartice) izrada nove se naplačuje prema cjeniku dobavljača što iznosi 50 kn.

Svaki sljedeći gubitak članske iskaznice naplaćuje se po 100 kn.

Uplata se izvršava na IBAN udruge sa opis GUBITAK ISKAZNICE.

Molimo Vas da pripazite na svoje članske iskaznice.