FAQ

Uplata članarine Udruzi ?

 

Doživotno važeća upisnina iznosi 5,00 Eura

Redovita mjesečna članarina iznosi 25,00 Eura

 

Uplatu upisnine i članarine možete izvršiti na PBZ IBAN: HR5123400091110494984

OPIS PLAĆANJA prvi put sa UPISNINOM:

IME i PREZIME, MJESEC (tekući), GODINA, GRAD,  1. (uplata upisnine, samo prvi put) -

Primjer: Sasa Lugar, 10/2022, Karlovac, 1.

IZNOS: 30,00 Eura

 

OPIS PLAĆANJA mjesečne članarine

IME i PREZIME, MJESEC (tekući), GODINA, GRAD,

Primjer: Sasa Lugar, 10/2022, Karlovac,

IZNOS: 25,00 Eura

 

POZIV NA BROJ

00 - GODINA - MJESEC (tekući)

Primjer

00 2017-09

Pauziranje članstva ?

Mjesečne članarine River Dance Karlovac vrijede mjesec dana od dana uplate i nemaju ograničenja vezanih na aktivnosti.

Prvi probni sat je besplatan, najava nije potrebna.

PAUZA: Ako ste spriječeni doći, članarinu možete pauzirati na najmanje tjedan dana, jedanput mjesečno.

Pauziranje članarine javite e-mailom na PRIJE nego što želite da vam članarinu stavimo na pauzu.

 

Primjer e-maila:

TO / PRIMA: info@riverdancekarlovac.com

SUBJECT / NASLOV / TEMA: PAUZA - član xxx (VAŠ ID)

TEXT / TEKST / PORUKA: Molim pauziranje članstva za period xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx (DATUM OD - DO)

Koja su prava a koje obveze člana Udruge?

Prava i obveze redovitih članova su:

  • bavljenje aktivnostima Udruge,

  • plaćanje mjesečne članarine,

  • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

  • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

  • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Kako prestaje članstvo u Udruzi?

Trajno članstvo u Udruzi prestaje dobrovoljnim istupom ili isključenjem.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi jednoglasno Upravni odbor pri čemu Predsjednik ima pravo veta.

Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

 

Članstvo u Udruzi također prelazi u status NEAKTIVAN u slucaju prestanka sa aktivnostima te neplaćanjem članarine.

Uplatom članarine Vaš status prelazi u AKTIVAN.

Izgubljena članska iskaznica

U slučaju gubitka članske iskaznice (NFC kartice) izrada nove se naplačuje prema cjeniku dobavljača što iznosi 7 Eura.

Svaki sljedeći gubitak članske iskaznice naplaćuje se po 15 Eura.

Uplata se izvršava na IBAN udruge sa opis GUBITAK ISKAZNICE.

Molimo Vas da pripazite na svoje članske iskaznice.