DONIRAJ RIVER DANCE KARLOVAC

2018-02-01 15:41

Udrugu možete donirati

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donacija/

Udrugu možete donirati

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donacija/

Udrugu možete donirati

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donacija/

Udrugu možete donirati

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donacija/

Udrugu možete donirati

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donacija/

Udrugu možete donirati

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donacija/

Udrugu možete donirati

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donacija/

Udrugu možete donirati

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donacija/

Udrugu možete donirati

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donacija/

Udrugu možete donirati

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donacija/

Udrugu možete donirati

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donacija/

Udrugu možete donirati

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donacija/

Udrugu možete donirati

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donacija/

Udrugu možete donirati

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donaci

Udrugu River Dance Karlovac možete donirati na više način, jedan od načina je:

uplatom u hrvatskim kunama na:

IBAN:

HR5123400091110494984

ILI U KRIPTOVALUTAMA

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVif

 

USKORO:

LTC, ZCASH,

U Hrvatskim kunama (HKN) na račun u PBZ-u:

IBAN: HR5123400091110494984

 

KRIPOTVALUTAMA:

BTC (Bitcoin): 1Lt7uN7Re2FzKkJoQMaBZCwULkuT8CEVifViše ovdje: https://www.riverdancekarlovac.com/donacija/

 

Natrag