Move week 2015

U sklopu sajama uduga karlovac 2015 zavod za javno zdravstvo karlovačkežzupanije i udruga river dance karlovac u suradnji sa karlovačkim plesnim klubovima održao je službenu flash move koreografiju za 2015 godinu s ciljem promicanja tjelesne aktivnosti.