Uređenje prostora za djecu u sklopu registriranog riječnog kupališta Foginovo

 

"Ova građanska akcija provedena je zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva"

Ovaj projekt nastao je temeljem iskustava udruge u radu sa djecom i mladima te sa našim članovima koji su najvećim dijelom mladi roditelji. Kako je cilj djelovanja naše udruge poticati ples i rekreaciju, a kroz to i društveni aktivizam odnosno proaktivno djelovanje u društvenoj i lokalnoj zajednici, ovim projektom obuhvaćamo sve te ciljeve, a kao izlazni rezultat imamo jednu trajnu korist za sve naše građane, a najviše za djecu.

Udruga je od početka osnivanja registriranog gradskog kupališta aktivna sa svojim aktivnostima animacije kupača, promocijom rekreacije i plesa i proveli smo ovdje ,na ovoj lokaciji gotovo svaki lijepi ljetni dan pa smo tako imali prilike vidjeti i neke „nedostatke“. Činilo nam se kako sadržaja za djecu nedostaje te da su oni najmanji također trebali biti uključeni u rekreativne aktivnosti u vodi i na travi. U 2012. godini smo u suradnji sa Klubom spaislaca na vodi Karlovac, održali mini akciju čišćenja dijela rijeke nizvodno od betonske ploče pod vrbom i na taj način ukazali na mogućnost proširenja kupališta na dio atraktivan za najmanju djecu ( obzirom na razinu rijeke). Grad Karlovac je prepoznao naša nastojanja te je već u u 2013. godini postavio dječji aquapark i proširio gabarite registriranog kupališta na to područje nizvodno.

Ovaj projekt je logični nastavak, te za cilj ima intenzivirati ponudu koja se nudi djeci, a da sve ostane primjereno veličini kupališta i da se prirodno uklopi u okoliš.

Projektom snažno želimo potaknuti volonterizam, i to ne samo naših članova već i svih građana koji dolaze na kupalište, a osobito želimo djeci i mladima pokazati primjerom kako obični građani mogu utjecati na formiranje svoje lokalne zajednice.

Sa svim navedenim prijavili smo projekt Uređenja prostora za djecu u sklopu Foginovog kupališta na natječaj koji je raspisala Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. To je natječaj za građanske akcije pod nazivom „ Naš doprinos zajednici“ koji ova zaklada raspisuje u suradnji sa Nacionalnom zakadom za razvoj civilnog društva kako bi se proveo decentralizirani model financiranja razvoja civilnog društva.

PARTNERI U PROJEKTU (klikni na link)

 

MEDIJI

10.07.2015 - Prva tiskovna konferencija -  MATERIJAL ZA MEDIJE 

TREND PORTAL - O PROJEKTU

RADIO MREZNICA - O PROJEKTU

KAPORTAL - O PROJEKTU

24 SATA -  O PROJEKTU 

KARLOVAČKI TJEDNIK - O PROJEKTU

 

MEDIJI 2

KAPORTAL - ZAVRŠETAK

RADIO MREŽNICA - ZAVRŠETAK

TREND PORTAL - ZAVRŠETAK

KARLOVAČKI TJEDNIK - ZAVRŠETAK

Vijest o udrugama koje su ostvarile sredstva na natječaju Naš doprinos zajednici - VIJEST