2018

Salsa ISTRIANA 2018

1. Festival zdravlja karlovačke županije

5. Svjetski dan plesa by PS Fever

Ljeto u Ozlju

Ljeto na Foginovom kupalištu

Zumba open air Bihać